Ασφάλεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ασφάλεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Κάθε χρόνο, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνεται, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί τα επιλέγουν για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ακόμη μια σχετικά νέα τεχνολογία, δεν έχουν προσαρμοστεί όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στα νέα μοντέλα – επομένως, υπάρχουν ακόμη περιορισμένες επιλογές για την ασφάλισή τους.

Τι διαφορετικό έχει η ασφάλεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από ένα συμβατικό

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπολογίζεται διαφορετικά σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς υπάρχουν εντελώς διαφορετικά κριτήρια από εκείνα ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. Παρ’ ότι τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα έχουν υψηλό ρυθμό επιτάχυνσης (παράγοντας κινδύνου), υπάρχει -έστω και σε μικρό βαθμό- ο κίνδυνος ανάφλεξης της μπαταρίας τους. Γι’ αυτό το λόγο η τιμολόγηση και κοστολόγηση μιας ασφάλειας ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι διαφορετική έναντι ενός συμβατικού. Το κόστος ασφάλισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι ελαφρώς υψηλότερο από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το αυξημένο κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δικαιολογείται από τις νέες τεχνολογίες που διαθέτουν και από το μειωμένο κίνδυνο ανάφλεξης της μπαταρίας τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απαιτήσεων και αποζημιώσεων από άλλα οχήματα ή και από τον ίδιο ιδιοκτήτη, σε περίπτωση μικτής ασφάλειας.

Τι καλύψεις μπορείτε να έχετε σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να ασφαλιστεί ακριβώς όπως ένα συμβατικό θερμικό όχημα – δηλαδή με τις ίδιες ακριβώς καλύψεις. Θα πρέπει να έχετε ασφάλεια αστικής ευθύνης για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, προκειμένου να το οδηγείτε νόμιμα στους δρόμους. Όταν αγοράζετε ένα βασικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου, μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη κάλυψη επιθυμείτε, όπως κάλυψη πυρκαγιάς, ιδίων ζημιών, κλοπής κ.α. Τέλος, πολύ σημαντική προσθήκη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η οδική βοήθεια, καθώς με το δίκτυο φορτιστών στη χώρα μας ακόμα σε πρώιμο στάδιο, πάντα υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς μπαταρία στη μέση του πουθενά! Σε αυτήν την περίπτωση, η οδική βοήθεια θα σας είναι ιδιαίτερη χρήσιμη!