Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλοπής αυτοκινήτου είναι απαραίτητο αν έχετε αυτοκίνητο, καθώς σας προσφέρει κάλυψη από ζημιές ή καταστροφές του οχήματός σας λόγω κλοπής.

Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Η ασφάλιση κλοπής χωρίζεται σε δύο μέρη: Την ασφάλεια μερικής κλοπής και την ασφάλεια ολικής κλοπής. Εάν σκοπεύετε να προσθέσετε κάλυψη κλοπής στο αυτοκίνητό σας, σας συνιστούμε να προσθέσετε τόσο την ασφάλιση ολικής όσο και μερικής κλοπής.

Μερική κλοπή αυτοκινήτου

Η ασφάλεια μερικής κλοπής σας καλύπτει σε περίπτωση αφαίρεσης τμημάτων του αυτοκινήτου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι κλέφτες κατά τη διάρρηξη μέχρι ένα ανώτατο ποσοστό που ορίζεται στο ασφαλιστήριό σας.

Ολική κλοπή αυτοκινήτου

Σε περίπτωση πλήρους κλοπής, η ασφάλειά σας καλύπτει ολόκληρο το αυτοκίνητο, εάν κλαπεί και δεν ανακτηθεί εντός ορισμένου αριθμού ημερών. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή εδώ, διότι εάν η ασφαλιστική σας κάλυψη περιλαμβάνει μόνο ολική κλοπή και βρεθεί π.χ. μέρος του αυτοκινήτου πολύ πιθανόν να μην αποζημιωθείτε. Για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να έχετε τόσο ολική όσο και μερική κάλυψη κλοπής στην ασφάλειά σας! Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να σας αποζημιώσει για την κλοπή του αυτοκινήτου σας, πρέπει να καταγγείλετε την κλοπή στην αστυνομία και να υποβάλετε μήνυση. Με αυτά τα έγγραφα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ασφαλιστική εταιρεία για αποζημίωση.

Τιμή για ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Το κόστος της ασφάλισης κλοπής αυτοκινήτου ποικίλλει ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου που ασφαλίζετε και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να ενέχει. Για παράδειγμα, υπάρχουν μοντέλα που είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στις διαρρήξεις, όπως τα αυτοκίνητα smart καθώς επίσης και τα cabrio και γρήγορα οχήματα. Για τα παραπάνω οχήματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά ζητούν υψηλότερα ασφάλιστρα για το αυτοκίνητο σε περίπτωση κλοπής. Επίσης, τα οχήματα με υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας ασφαλίζονται συνήθως με χαμηλότερο κόστος, καθώς οι πιθανότητες κλοπής τους είναι πιο  χαμηλές.

Κλοπή αυτοκινήτου αποζημίωση

Η ασφαλιστική σας εταιρεία συνήθως θα σας αποζημιώσει για το κλεμμένο όχημά σας μέσα σε λίγους μήνες αφού έχετε υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φυσικά το όχημα δεν έχει βρεθεί. Συνήθως οι αποζημιώσεις είναι από 2 έως 8 μήνες – ανάλογα την ασφαλιστική και την κάθε περίπτωση. Το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβετε εξαρτάται από την αξία του οχήματος κατά τη στιγμή του συμβάντος. Ακόμα δηλαδή κι αν εσείς το ασφαλίζετε για μεγαλύτερο ποσό, η ασφαλιστική θα σας αποζημιώσει με βάση την τρέχουσα αξία της αγοράς για το συγκεκριμένο μοντέλο – συνήθως είναι ο μέσος όρος του μοντέλου σας στα μεταχειρισμένα με τα ίδια χαρακτηριστικά.