Ασφάλεια σπιτιού για φωτιά

Ασφάλεια σπιτιού για φωτιά

Η ασφάλιση κατοικίας είναι μια πολύ σημαντική και σχεδόν απαραίτητη κάλυψη, τόσο για τους ενοικιαστές, όσο και για τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Η ασφάλιση κατοικίας καλύπτει πυρκαγιά, ζημιές από σεισμό, κλοπή περιεχομένου κ.λπ. Η ασφάλιση κατοικίας κατά πυρκαγιάς καλύπτει ζημιές ή/και καταστροφές που προκαλούνται από πυρκαγιά.

Εκτός από την ασφάλιση πυρκαγιάς του σπιτιού, οι πιο σημαντικές καλύψεις είναι η ασφάλιση από σεισμό, η ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας (η οποία ασφαλίζει το ακίνητό σας εάν έχει αγοραστεί με δάνειο) και η ασφάλιση κλοπής περιεχομένου (η οποία ασφαλίζει το περιεχόμενο του σπιτιού σας για μια προκαθορισμένη αξία).

Ασφάλεια σπιτιού για φωτιά και σεισμό

Η ταυτόχρονη κάλυψη πυρκαγιάς και σεισμού είναι δημοφιλής στους ασφαλισμένους, καθώς αυτές οι 2 καταστροφές αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Η ασφάλιση κατοικίας από σεισμό και πυρκαγιά παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας έναντι των μεγαλύτερων κινδύνων για την ιδιοκτησία σας. Μαζί με τις 2 αυτές ασφαλίσεις μπορείτε να συνδυάσετε και την ασφάλεια περιεχομένου της κατοικίας σας σε περίπτωση καταστροφής.

Εξτρά καλύψεις στην ασφάλιση σπιτιού για φωτιά

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον κάλυψη για μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης έναντι κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από δική σας πυρκαγιά, της ασφάλισης δανείου σε περίπτωση που η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη μετά τη ζημιά, κ.α.