Οδηγός Ασφάλισης Μηχανής

Οδηγός Ασφάλισης Μηχανής

Βασική ασφάλεια μηχανής

Η βασική ασφάλιση οχημάτων είναι υποχρεωτική σε πολλές χώρες, τόσο για τα οχήματα όσο και για τους οδηγούς που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Πρόκειται για την απαραίτητη αποζημίωση για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες σε περίπτωση ατυχήματος. Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμη και αν δεν οδηγείται, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης πρέπει να παραδώσει τις πινακίδες. Η ασφάλεια μηχανής περιλαμβάνει επίσης την ασφάλιση τρίτων, η οποία πληρώνει για ζημιές που προκαλεί ο οδηγός σε “τρίτους”. Τρίτα πρόσωπα θεωρούνται οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος ούτε και ο οδηγός.

Ασφάλεια κλοπής μηχανής

Λόγω της μεγάλης συχνότητας κλοπής μηχανών, η μερική κάλυψη κλοπής δεν προσφέρεται από καμία ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, η πλήρης κάλυψη κλοπής μπορεί να προστεθεί σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες υπό την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα αξία της μηχανής είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό και αφού έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από πραγματογνώμονα. Η μικτή ασφάλιση μηχανής είναι επίσης σπάνια, για την οποία ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις όπως και για την κάλυψη της κλοπής. 

Ανασφάλιστα οχήματα

Ο νόμος προβλέπει υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα. Τα οχήματα που δεν κυκλοφορούν υπόκεινται σε πρόστιμα, καθώς στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει καταθέσει τις πινακίδες. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων από το Κέντρο Πληροφόρησης επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να εισέρχονται στην πλατφόρμα του Επικουρικού Κεφαλαίου και να επιβεβαιώνουν ότι τα οχήματά τους είναι καταχωρημένα ως ασφαλισμένα απλά πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Εάν το όχημα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία για να συζητήσει το θέμα.

Τι να κάντε σε περίπτωση ατυχήματος με μοτοσυκλέτα

1)Ακινητοποιήστε το όχημά σας λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας.
2)Καλέστε την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή ώστε να γίνει η καταγραφή του ατυχήματος.

3)Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος, η οποία αναλαμβάνει να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα.
4)Προτείνετε στους άλλους εμπλεκόμενους να καλέσουν τη δική τους Φροντίδα Ατυχήματος έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν τον μεταξύ τους διακανονισμό.

Σε περίπτωση που δεν καλέσετε την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων, θα πρέπει να:

1)Συμπληρώσετε το έντυπο φιλικού διακανονισμού και να βάλετε και τις δύο μεριές να το υπογράψουν.

2)Ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία για το ατύχημα εντός 8 εργάσιμων ημερών.

3)Να τραβήξετε φωτογραφίες των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία δε συμμετέχει στο Φιλικό Διακανονισμό και δεν μπορείτε να υπογράψετε τη Φιλική Δήλωση, βεβαιωθείτε ότι ο εμπλεκόμενος οδηγός συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται:

1)Ο αριθμός κυκλοφορίας του άλλου οχήματος.

2)Η ασφαλιστική του εταιρεία.

3)Τα στοιχεία ταυτότητας του άλλου οδηγού/ιδιοκτήτη.

4)Τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων.

Εάν υπάρχει τραυματισμός, φροντίστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια και παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να έρθουν οι Αστυνομικές Αρχές!

Ασφάλεια μηχανής χωρίς δίπλωμα
Εάν ένας οδηγός θέλει να ασφαλίσει τη μοτοσικλέτα του χωρίς δίπλωμα οδήγησης, μπορεί να το κάνει, καθώς ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες δεν ζητούν αντίγραφο του διπλώματος. Ωστόσο:
1)Σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Τροχαία, ο οδηγός της μηχανής που οδηγεί χωρίς δίπλωμα θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 200€.
2)Σε περίπτωση ατυχήματος που υπάρχει υπαιτιότητα, η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει το άλλο όχημα, αλλά στη συνέχεια θα διεκδικήσει το ποσό της αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αποζημίωση μηχανής από ανασφάλιστο όχημα
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, την κάλυψη ζημιών αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ωστόσο, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Αλλά, εάν έχετε επιλέξει την προαιρετική “κάλυψη ανασφάλιστου οχήματος”, θα σας επιστραφεί αμέσως το ποσό από την ασφαλιστική σας εταιρεία.