Ασφάλεια αυτοκινήτου για επαγγελματικά οχήματα

Ασφάλεια αυτοκινήτου για επαγγελματικά οχήματα

Η ασφάλεια αυτοκινήτου για επαγγελματικά οχήματα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ομαλής λειτουργίας κάθε επιχείρησης που στηρίζεται σε οχήματα για την εκτέλεση των εργασιών της. Σε αντίθεση με τα ΙΧ, τα επαγγελματικά οχήματα φέρουν πλήθος διαφορετικών χρήσεων και ιδιαιτεροτήτων, άρα και…

 Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Η ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου περιλαμβάνει διάφορα οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα συγκαταλέγονται φορτηγά ΙΧ, αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), και εταιρικά ΙΧ. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετική μεταχείριση, καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία η άμεση αντιμετώπιση μιας πιθανής ζημιάς…