Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Η ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου περιλαμβάνει διάφορα οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα συγκαταλέγονται φορτηγά ΙΧ, αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), και εταιρικά ΙΧ. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετική μεταχείριση, καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία η άμεση αντιμετώπιση μιας πιθανής ζημιάς…