Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλοπής αυτοκινήτου είναι απαραίτητο αν έχετε αυτοκίνητο, καθώς σας προσφέρει κάλυψη από ζημιές ή καταστροφές του οχήματός σας λόγω κλοπής. Ασφάλεια κλοπής αυτοκινήτου Η ασφάλιση κλοπής χωρίζεται σε δύο μέρη: Την ασφάλεια μερικής κλοπής και την ασφάλεια…