Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκίνητου

Η ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου περιλαμβάνει διάφορα οχήματα επαγγελματικής χρήσης. Στα επαγγελματικά αυτοκίνητα συγκαταλέγονται φορτηγά ΙΧ, αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ), και εταιρικά ΙΧ. Η κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετική μεταχείριση, καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία η άμεση αντιμετώπιση μιας πιθανής ζημιάς και αποζημίωσης από την ασφαλιστική, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα απώλειας κερδών μιας επιχείρησης.

Ως Φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης ορίζεται το μέσο που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες εξυπηρέτησης της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη. Επαγγελματικά φορτηγά μπορούν να οδηγεί ο επαγγελματίας μεμονωμένα, το προσωπικό μιας επιχείρησης ή τρίτοι συνεργάτες. Αν το βάρος του φορτηγού είναι μικρότερο από 4 τόνους, μπορούν να τα οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη.

Ως Αγροτικό Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης, ορίζεται όχημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μεταφορά αγροτικών, κτηνοτροφικών, μελισσοκομικών και αλιευτικών προϊόντων. Η περιγραφή εξειδίκευσης θα πρέπει να αναγράφεται στις παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας. Τη δυνατότητα να αποκτήσουν αγροτικό όχημα διαθέτουν και κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων οικοδομής, οι αγρότες και γενικά επαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα από αγροτικές εργασίες.

Στα εταιρικά ΙΧ υπάγονται οχήματα που ανήκουν σε εταιρείες και παραχωρούνται σε υπαλλήλους και στελέχη για την εκπλήρωση επαγγελματικών αναγκών.

Βασικό δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μέγεθος του στόλου για τον οποίο γίνεται συζήτηση. Για παράδειγμα μια εταιρεία με πολλά αυτοκίνητα θα πρέπει να διαχειριστεί διαφορετικά το ζήτημα προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα, από έναν επαγγελματία με μικρότερη επιχείρηση.

Η τιμή της ασφάλειας επαγγελματικού αυτοκινήτου καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το αν ανήκει σε κατηγορία αυξημένου ρίσκου, με βάσει τα κριτήρια των ασφαλιστικών. Όσο αυξάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες ατυχήματος, όπως για παράδειγμα αν διαθέτει ψυγείο καρότσα, αυξάνουν και τα ασφάλιστρα.

Η ασφάλεια επαγγελματικού αυτοκινήτου μπορεί να είναι ετήσια αλλά και με το μήνα, σε περίπτωση που διαθέτετε όχημα το οποίο δεν μετακινείται όλο το χρόνο. Παρόλα αυτά τα ετήσια συμβόλαια τείνουν να είναι πιο οικονομικά και συμφέρουν περισσότερο στη μείωση των λειτουργικών εσόδων μιας επιχείρησης. Επίσης σημαντικό είναι να μην απορρίψετε τις επιπλέον καλύψεις. Αν και αρχικά μπορεί να σας φανεί μεγάλο το κόστος, μακροπρόθεσμα ελαχιστοποιούν τις οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν από κάποιο ατύχημα ή βλάβη.