Τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι για ασφάλεια αυτοκινήτου

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι για ασφάλεια αυτοκινήτου

Άδεια κυκλοφορίας και στοιχεία οχήματος

Για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας θα πρέπει να γνωρίζετε κάποια βασικά στοιχεία όπως τη χρονολογία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, το μοντέλο και τα κυβικά. Θα πρέπει επίσης να έχετε μια φωτογραφία ή σάρωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός σας.

Δίπλωμα οδήγησης

Είναι απαραίτητο να έχετε ένα αντίγραφο της άδειας οδήγησής σας, σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την ασφαλιστική, καθώς θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτετε νόμιμη άδεια οδήγησης. Μάλιστα ενδέχεται να σας χρεώσει επιπλέον εάν η άδειά σας έχει εκδοθεί σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους ή εάν είστε κάτω των 23 ετών.

Δελτίο ανεργίας εν ισχύ

Εάν δικαιούστε έκπτωση στην ασφάλιση αυτοκινήτου λόγω ανεργίας, φροντίστε να επιδείξετε την έγκυρη κάρτα ανεργίας σας.

Τιμολόγιο αγοράς σε περίπτωση που το όχημα είναι καινούργιο

Για να ασφαλίσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, πρέπει να λάβετε το τιμολόγιο αγοράς από την αντιπροσωπεία, πριν παραλάβετε το όχημά σας.

Άλλες ειδικές εκπτώσεις

Εάν δικαιούστε άλλη έκπτωση, όπως ασφάλεια αυτοκινήτου για αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή άλλη κατηγορία, εάν θέλετε να λάβετε την έκπτωση, θα πρέπει να επιδείξετε την ειδική επαγγελματική σας κάρτα.