Τι είναι η βασική ασφάλιση αυτοκινήτου και τι περιλαμβάνει;

Τι είναι η βασική ασφάλιση αυτοκινήτου και τι περιλαμβάνει;

Γιατί χρειάζομαι ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η βασική ασφάλιση οχημάτων καλύπτει την απαραίτητη αποζημίωση τρίτων για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες σε περίπτωση ατυχήματος. Σκοπός και φιλοσοφία της βασικής ασφάλισης είναι η προστασία τρίτων.

Όλα τα οχήματα βάσει νόμου «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, εκτός από την περίπτωση που δεν το χρησιμοποιείτε και το έχετε ακινητοποιήσει, με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία online ασφάλισης;

Καθόλου! Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης αυτοκινήτου ηλεκτρονικά σε περίπου 2 λεπτά.

Αν κάνω αίτηση ασφάλισης σήμερα, από πότε θα είμαι καλυμμένος;

Αφού πληρώσετε το ασφάλιστρο, το οποίο μπορείτε να κάνετε μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος, το ασφαλιστήριο θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Αν το όχημα μου έχει κοτσαδόρο, πρέπει να το δηλώσω κάπου;

Για να είναι νόμιμο, πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Υπουργείο Μεταφορών και να σημειώνεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Πρέπει επίσης να ενημερώσετε σχετικά την ασφαλιστική σας εταιρεία, ώστε να το συμπεριλάβει ως ειδικό όρο.

Αν έχω δίπλωμα από χώρα του εξωτερικού, τι ισχύει;

Εάν το δίπλωμά σας δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, τότε εναπόκειται στην εταιρεία να αποφασίσει εάν θα δεχτεί να σας ασφαλίσει. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες δέχονται τα διπλώματα της ΕΕ.

Εάν πουλήσω το όχημά μου, τι πρέπει να κάνω με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του;

Εάν πουλήσετε το όχημά σας, πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστή ή την ασφαλιστική σας εταιρεία για την πώληση. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να δρομολογηθεί η ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και η επιστροφή των (τυχόν) μη δεδουλευμένων ασφάλιστρων. Εάν μεταφέρετε την ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα νέο αυτοκίνητο, η κάλυψη που παρέχεται από το συμβόλαιο δεν μεταφέρεται αυτόματα – μόνο η κάλυψη αστικής ευθύνης μεταφέρεται στον νέο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.