Τι Καλύπτει η Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Τι Καλύπτει η Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ένα είδος ασφάλισης που παρέχει προστασία σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης ζημιάς στο αυτοκίνητό σας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφαλειών αυτοκινήτου, καθένας από τους οποίους προσφέρει διαφορετικές καλύψεις.

Αστική Ευθύνη

Η αστική ευθύνη είναι ο βασικός τύπος ασφάλισης αυτοκινήτου. Καλύπτει ζημιές που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση ατυχήματος. Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ολική Κάλυψη

Η ολική κάλυψη παρέχει προστασία για ζημιές στο δικό σας αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το ποιος φταίει για το ατύχημα. Η ολική κάλυψη περιλαμβάνει συνήθως την αντικατάσταση του αυτοκινήτου σας, αν καταστραφεί ολοσχερώς.

Μερική Κάλυψη

Η μερική κάλυψη παρέχει προστασία για ζημιές στο δικό σας αυτοκίνητο, αλλά μόνο αν φταίτε εσείς για το ατύχημα. Η μερική κάλυψη συνήθως περιλαμβάνει την επισκευή του αυτοκινήτου σας, αλλά μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις για ορισμένους τύπους ζημιών.

Πυρκαγιά και Κλοπή

Η κάλυψη πυρκαγιάς και κλοπής παρέχει προστασία για ζημιές στο δικό σας αυτοκίνητο που προκαλούνται από πυρκαγιά, κλοπή ή φυσικά φαινόμενα.

Θραύση Κρυστάλλων

Η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων παρέχει προστασία για ζημιές στο παρμπρίζ, τα παράθυρα και τις πόρτες του αυτοκινήτου σας.

Άλλες καλύψεις

Υπάρχουν και άλλες καλύψεις που μπορεί να προσφέρονται ως πρόσθετα στην ασφάλεια αυτοκινήτου σας. Αυτές οι καλύψεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Νομική προστασία: Καλύπτει τα έξοδα νομικής υπεράσπισης σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Ενοικίαση αυτοκινήτου: Καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου αν το δικό σας αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο λόγω ατυχήματος ή επισκευής.
  • Βλάβη κινητήρα: Καλύπτει τις ζημιές στον κινητήρα του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση βλάβης.
  • Φυσικές καταστροφές: Καλύπτει τις ζημιές στο αυτοκίνητό σας που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, σεισμούς ή πυρκαγιές.

Τι Δεν Καλύπτει η Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν καλύπτει όλες τις πιθανές ζημιές που μπορεί να συμβούν σε ένα αυτοκίνητο. Μερικά παραδείγματα ζημιών που συνήθως δεν καλύπτονται από την ασφάλεια αυτοκινήτου περιλαμβάνουν:

  • Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια ή κακή συντήρηση του αυτοκινήτου.
  • Ζημιές που προκαλούνται από χρήση του αυτοκινήτου για παράνομους σκοπούς.
  • Ζημιές που προκαλούνται από χρήση του αυτοκινήτου για αγώνες ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες.
  • Ζημιές που προκαλούνται από άγρια ζώα.
  • Ζημιές που προκαλούνται από τρομοκρατικές επιθέσεις.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφάλειας αυτοκινήτου σας για να κατανοήσετε τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει.