Τι ρόλο παίζει η ηλικία του οδηγού στην ασφάλιση αυτοκινήτου;

Τι ρόλο παίζει η ηλικία του οδηγού στην ασφάλιση αυτοκινήτου;

Εάν θέλετε να ανανεώσετε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, τότε είναι βέβαιο πως δεν μπορείτε να… κρύψετε την ηλικία σας.

Η ηλικία του οδηγού αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης και αποτελεί μια σημαντική παράμετρο προσδιορισμού του κόστους που πληρώνει για την ασφάλιση του οχήματός του. Ταυτόχρονα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην αποδοχή ή μη αποδοχή της ασφάλισης.

Σε ποια ηλικία αρχίζουν τα δύσκολα;

Κάθε εταιρεία εφαρμόζει τη δική της πολιτική ασφάλισης οδηγών άνω των 70 ετών. Ορισμένες εταιρείες προσθέτουν στο ασφάλιστρο μια ελάχιστη προσαύξηση 10%, κάποιες ασφαλίζουν μέχρι 70 ετών ή μέχρι 75 ετών χωρίς προσαύξηση.

Άλλες πάλι αυξάνουν κατά 30% το κόστος ασφάλισης σε οδηγούς άνω των 72 ή 75 ετών, ενώ κάποιες εταιρείες ασφαλίζουν οδηγούς μέχρι 80 ετών με το ισχύον τιμολόγιο και κατόπιν προσθέτουν προσαύξηση 30%.

Η προσαύξηση επιβαρύνει συνήθως τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης του συμβολαίου του οχήματος, ωστόσο συναντώνται και ασφαλίσεις που η προσαύξηση προστίθεται στο σύνολο των καλύψεων.

Η ασφάλιση οχήματος για ιδιοκτήτη και οδηγό άνω των 70 ετών, προϋποθέτει υποχρεωτικά ανανεωμένο δίπλωμα οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις τις νομοθεσίας. Εάν το δίπλωμα δεν είναι ανανεωμένο, τότε με βάση τη νομοθεσία ο οδηγός θα βρεθεί ανασφάλιστος και υποχρεωμένος να πληρώσει οποιαδήποτε σωματική βλάβη και υλική ζημιά δημιούργησε σε τρίτο.